Magazyn i Przeładunki

W ramach usług magazynowych oferujemy:

– Obszerną powierzchnię

– Rewizję przy udziale polskiego i niemieckiego urzędu celnego

– Przeładunki

– Konsolidację

Do wszystkich wyżej wymienionych czynności, nasz wykwalifikowany zespół wykorzystuje wysokiej jakości sprzęt przeładunkowy.

Zapraszamy do współpracy!