Obsługa Celna

Zwracamy się do Państwa z propozycją świadczenia usług w zakresie obsługi celnej towarów sprowadzanych z krajów spoza Unii Europejskiej lub wysyłanych poza obszar Unii Europejskiej na Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

W ramach kompleksowej obsługi klientów świadczymy usługi z zakresu:

– Dopuszczenia do wolnego obrotu (Import) towarów spoza Unii Europejskiej w polskim i niemieckim Urzędzie Celnym, w tym w procedurze 4200.
– Odpraw fiskalnych w niemieckim urzędzie celnym importerów nie posiadających niemieckiego numeru NIP dla towarów, które bezpośrednio po odprawie są przemieszczane w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (procedura 4200).
– Odpraw fiskalnych w polskim urzędzie celnym importerów nie posiadających polskiego numeru NIP dla towarów, które bezpośrednio po odprawie są przemieszczane w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do innego kraju Unii Europejskiej (procedura 4200).
– Obejmowania towarów procedurą wywozu (eksport).
– Wystawiania karnetów TIR w polskim i niemieckim Urzędzie Celnym.
– Wypełniania dokumentów CMR.
– Neutralizacji dokumentów.
– Sporządzania deklaracji Intrastat dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.
– Udostępnianie magazynu oraz sprzętu do przeładunków na terenie TTOC w Świecku.

Dzięki dużej elastyczności działania potrafimy dostosować się do potrzeb i indywidualnych wymagań Klienta.

Skontaktuj się z nami