Przedstawicielstwo podatkowe (fiskalne)

Agencja Celna Goldi Sp. z o.o. spełnia warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczy usługi zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE niż Polska (procedura 4200).

Korzyści dla klienta:

1. Optymalizacja rozliczenia podatku VAT

W chwili dopuszczenia towaru do wolnego obrotu przez przedstawiciela podatkowego w ramach procedury celnej „4200”, klient nie musi odprowadzać podatku VAT z tytułu importu. Pierwotnie powstałe należności podatkowe tytułem podatku VAT importowego, rozliczane są w późniejszym terminie, w unijnym kraju przeznaczenia towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oznacza to tym samym zniesienie przymusu natychmiastowej zapłaty podatku VAT z tytułu importu. Usprawnia to przepływ towarów oraz zwiększa płynność finansową.

2. Łatwiejsze procedury dla nabywających towary w przypadku odsprzedaży

W przeciwieństwie do procedury przemieszczania towaru w ramach tranzytu, kupujący zwolniony jest z obowiązku dokonywania formalności celnych. Otrzymuje on już oclony towar, którym może natychmiast swobodnie dysponować. Kupujący musi się jedynie rozliczyć formalnie z właściwym dla niego urzędem skarbowym z podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

3. Brak formalności rejestrowych

Korzystanie z przedstawiciela podatkowego w Polsce do celów rozliczenia importu i następującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uwalnia podatnika od obowiązków związanych z rejestracją i uzyskaniem polskiego numeru NIP.

Zapraszamy do współpracy!